Integritetspolicy

ÖBAB värnar om din personliga integritet och genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och regler för dataskydd.

Personuppgiftsansvar
ÖBAB, fortsättningsvis ”vi”, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som vi har om dig som kund när du ingått avtal med oss t.ex. när du gör ett köp, ingår avtal om däckförvaring, hyr/lånar/provkör ett fordon, lämnar in fordon på vår verkstad eller är i kontakt med oss av annan anledning. Dessutom tar vi automatiskt emot och sparar information från din dator och webbläsare, inklusive din IP-adress samt den begärda sidan.

Användning av information
Den information vi samlar in/har från dig används självklart i första hand för att vi ska kunna fullgöra vårt avtalsansvar mot dig som kund men kan även användas för att t ex:
• Göra din upplevelse personlig och tillgodose dina personliga behov
• Förbättra vår kundservice och ditt behov av hjälp
• Kontakta dig via e-post
• Administrera en tävling eller ett erbjudande

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Alla personuppgifter som inte sparas lokalt hos oss i Örebro behandlas i krypterad form hos oss eller hos våra samarbetspartners servrar inom Sverige. Vi överför inte ghostwriter personlig information till tredje part med undantag för betrodda tredje parter som hjälper oss driva vår verksamhet, hanterar webbplatsen, levererar varor du beställer från oss eller tillhandahåller service, om dessa parter är överens om att hålla informationen konfidentiell och inte använda den för andra ändamål.

 

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Om du lämnar dina uppgifter som kund för våra tjänster sparas dina uppgifter så länge det är nödvändigt utifrån krav i lag eller för att fullgöra våra eller våra samarbetsparters åtaganden gentemot dig. Dina uppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande personuppgiftslagstiftning.

Rätt att begära information
Vill du veta hur vi behandlar personuppgifter om dig är du välkommen att kontakta oss. Du har rätt att begära ut informationen som behandlas om dig hos oss och även att få uppgifter rättade eller raderade. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan

Tredjepart
På webbplatsen kan vi länka till eller publicera produkter från tredje part. Dessa webbplatser är oberoende från oss.

Ändringar av integritetspolicyn.

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna policy.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats och/eller andra kanaler där du skickar information till oss, godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Växel: 019-10 87 20
Mail: info@obabbil.se
Adress: Bäckvägen 60, 703 75 Örebro
Öppettider försäljningen: Vard 09.00–18.00, Lörd 10.00–14.00
Öppettider verkstaden: Vard 07.00–17.00

Växel: 019-20 75 30
Mail: info@obabbil.se
Adress: Filarevägen 7, 703 75 Örebro
Öppettider försäljningen: Vard 09.00–18.00,  Lörd 10.00–14.00
Öppettider verkstaden: Vard 07.00–17.00

Hitta till oss

Öppettider

Försäljning
Mån-fre: 09.00-18.00
Lör: 10.00-14.00

Verkstad
Mån-tors: 07.00-16.30
Fre: 07.00-16.00